Untuk mengunduh file pdf, silakan klik di sini
Anda berada di: Beranda Tautan
Kementerian Agama RI
Tampilan # 
1   Link   Kementerian Agama RI
Web site Kementerian Agama Republik Indonesia
182
2   Link   Badan Litbang dan Diklat
Situs Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI
377
3   Link   Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikehidupan Beragama dan Perikehidupan Kepercayaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa
315
4   Link   Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
195
5   Link   Pusdiklat Tenaga Administrasi
204
6   Link   Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
173
7   Link   Balai Litbang Agama Semarang
Website Balai Litbang Agama Semarang
239

joomla visitors


Ayat Hari ini

2:126. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

 
fbPixel