Khazanah Mushaf Aceh dalam Koleksi Museum Negeri Aceh (2)

  1. Mushaf 07.1548. Mushaf ini berukuran 23 x 33 cm, sementara bidang teksnya berukuran, 13 x 23 cm. Jumlah halaman juz terdiri antara 17 hingga 18 halaman. Setiap halamannya terdiri dari 17 baris. Keadaan mushaf ini masih lengkap dari Surah al-Fatihah hingga surah an-Nas walaupun sebagian khususnya bagian depan dan belakang ada yang di makan serangga. Sampul terbuat dari bahan kulit dengan kondisi agak berjamur. Tinta yang digunakan untuk bagian dalam ada tiga, merah, hitam, dan kuning. Tinta hitam untuk tulisan teks Al-Qur’an, tinta merah digunakan untuk menandai awal juz baik dalam teks ataupun di luar teks. Sedangkan warna kuning untuk membuat bulatan penanda ayat, warna kuning juga digunakan untuk pelengkap dalam iluminasi seperti terdapat pada surah al-Fatihah dan awal surah al-Baqarah serta warna pada bingkai ayat pada tiap halaman.
  2. Mushaf 07.676. Mushaf ini memiliki jumlah halaman per juz antara 25 – 26 halaman. Setiap halaman terdiri dari 13 baris. Keadaannya masih utuh, lengkap dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nas, di awal dan di akhir surah termakan rayap namun tidak mengenai teks mushaf. Tinta yang digunakan untuk tulisan mushaf adalah hitam dan merah, sementara untuk iluminasi, seperti iluminasi awal surah dan akhir surah, ada tambahahan warna kuning. Pada bagian tulisan, tinta hitam digunakan untuk menulis tulisan ayat, sementara tinta merah untuk penandaan awal surah, sedangkan warna kuning untuk penandaan ayat yang berbentuk lingkaran. Tulisan mushaf ini menggunakan rasm imlai.
  3. Mushaf 07.1563. Mushaf ini berukuran 22 x 32 cm, dengan ukuran bidang 12 x 22 cm. Jumlah halaman per juz antara 22 – 23 halaman. Setiap halaman terdiri dari 15 baris. Keadaannya mushaf ini masih utuh, lengkap dari Surah al-Fatihah hingga surah an-Nas, hanya pada beberapa halaman tampak termakan rayap pada ujung-ujung kertasnya. Tinta yang digunakan pada mushaf ini adalah hitam, merah dan kuning. Tinta hitam diginakan untuk tulisan ayat, merah digunakan untuk penulisan awal juz dan awal surah,sedangkan tinta kuning digunakan untuk penulisan akhir ayat yang berbentuk lingkaran. Untuk iluminasi yang hanya terdapat di awal dan akhir surah mengunakan warna merah, hitam dan kuning. Untuk bagian tulisan, tinta hitam digunakan untuk menulis tulisan ayat, sementara tinta merah untuk penulisan awal juz baik pada teks awal ayat ataupun pada keterangan di pias. Tulisan mushaf ini menggunakan rasm imlai.
  4. Mushaf 07.1564. Mushaf ini berukuran 20 x 27 cm, sementara bidang teksnya berukuran, 14 x 11,5 cm. Jumlah halaman juz terdiri antara 21 hingga 22 halaman. Setiap halamannya terdiri dari 13 baris. Keadaan mushaf ini masih lengkap dari Surah al-Fatihah hingga surah an-Nas dan dalam kondisi cukup baik. Sampul terbuat dari bahan kulit dengan kondisi baik. Tinta yang digunakan untuk bagian dalam ada tiga, merah, hitam, dan kuning. Tinta hitam untuk tulisan teks Al-Qur’an, tinta merah digunakan untuk menandai awal juz baik dalam teks ataupun di luar teks dan penanda bacaan mad. Sedangkan warna kuning untuk membuat bulatan penanda ayat, warna kuning juga digunakan untuk pelengkap dalam iluminasi seperti terdapat pada Surah al-Fatihah dan awal Surah al-Baqarah, pada pertengahan dan akhir surah serta warna pada bingkai ayat pada tiap halaman. Iluminasi ini mengambil bentuk flora atau bunga. Sementara rasm yang digunakan adalah rasm imlai.
  5. Mushaf 07.1776. Mushaf ini berukuran 22 x 33 cm, dengan ukuran bidang 12 x 21 cm. Jumlah halaman per juz antara 17 – 18 halaman. Setiap halaman terdiri dari 15 baris. Keadaannya tidak utuh mulai dari Surah al-Fatihah hingga dua lembar sebelum juz kedua tidak ada. Tinta yang digunakan untuk tulisan mushaf adalah hitam dan merah, sementara untuk iluminasi, seperti iluminasi awal surah dan akhir surah, ada tambahahan warna kuning. Untuk bagian tulisan, tinta hitam digunakan untuk menulis tulisan ayat. Tulisan mushaf ini menggunakan rasm imlai. Namun, penggunaan rasm ini tidak konsisten diterapkan, sebab pada penulisan lafaz tertentu seperti salat, yang digunakan adalah rasm usmani, demikian halnya dengan lafaz-lafaz serupa.
  6. Mushaf 07.3895. Mushaf ini berukuran 20 x 30 cm, dengan ukuran bidang 10 x 20 cm. Jumlah halaman per juz antara 23 – 24 halaman. Setiap halaman terdiri dari 15 baris. Keadaannya masih lengkap dari Surah al-Fatihah hingga surah an-Nas namun pada bagian depan, mulai dari Surah al-Fatihah hingga 17 lembar terjadi kerusakan dibagian bawah. Tinta yang digunakan untuk tulisan mushaf adalah hitam dan merah, demikian juga untuk iluminasi, ada penggunaan warna kuning untuk penulisan penandaan ayat yang berbentuk lingkaran. Untuk bagian tulisan, tinta hitam digunakan untuk menulis tulisan ayat, sementara tinta merah untuk penandaan awal surah atau juz serta beberapa penandaan seperti rubu, nisf, sumun. Penandaan hukum tajwid seperti (ف) untuk bacaan ikhfa’, huruf (ظ) untuk pertanda bacaan idzhar, mad wajib dan mad jaiz seperti pada beberapa mushaf lainnya tidak terdapat dalam mushaf ini. Tulisan mushaf ini menggunakan rasm imlai.
  7. Mushaf 07.4028. Mushaf ini berukuran 22 x 31 cm, dengan ukuran bidang 12 x 22 cm. Jumlah halaman per juz antara 19 – 20 halaman. Setiap halaman terdiri dari 15 baris. Keadaannya masih utuh, lengkap dari Surah al-Fatihah hingga surah an-Nas. Demikian halnya dengan sampul depan dan belakang. Tinta yang digunakan untuk tulisan mushaf adalah hitam dan merah. Selain digunakan sebagai penanda awal surah dan awal juz tinta merah juga digunakan penanda ayat, tentunya hal ini berbeda dengan beberapa mushaf lainnya yang selalu menggunakan warna kuning untuk penanda ayat. Warna kuning dalam mushaf ini selain digunakan untuk iluminasi yang terdapat pada awal, pertengahan dan akhir mushaf juga mewarnai hiasan pada penulisan tanda juz, rubu, nisf dan sumun. Seperti beberapa mushaf lainnya, tulisan pada mushaf ini menggunakan rasm imlai. []

Berita Terkait