Mushaf Kesultanan Sumbawa (3)

Salah satu mushaf Kesultanan Sumbawa ini disimpan oleh keturunan keluarga Dea Bawa, Balla Rea, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Disalin oleh Abdurrahman bin Ayub bin Abdul Baqi as-Sumbawi pada 24 Muharam 1254 H (19 April 1838). Ukuran 32 x 20 cm, 15 baris tulisan per halaman. Kertas yang digunakan buatan Inggris bercap Concordia, ‘Robert Weir 1833’. 

Sampul terbuat dari kulit dengan penutup (flap), hiasan dengan teknik cap bersepuh emas. Lengkap 30 juz. Kondisi naskah mulai rapuh, sebagian halaman diselotip. Iluminasi hanya terdapat di awal mushaf, dan di akhir mushaf terdapat motif floral yang menghiasi kolofon. Medalion di pias halaman menghiasi tanda juz’, niṣf, rubu dan ṡumun.

Teks Al-Qur’an ditulis dengan gaya naskhi yang baik dan rapi. Setiap awal juz, satu baris pertama ditulis dengan pena lebih tebal. Demikian pula permulaan setiap surah. Beberapa kata yang dianggap istimewa di dalam Qur’an juga ditulis tebal, seperti Surah al-Ikhlas, basmalah (an-Naml/27:30), kata Aḥmad, Muḥammad, allāhumma, salam, walyatalaṭṭaf, dan tatajāfa. Penyalin mushaf ini kreatif, dan hampir tidak pernah dilakukan oleh penyalin mushaf Nusantara lainnya. Penyalin juga melakukan penyiasatan ruang tulis dengan memiringkan tulisan atau menambahkan tulisan di sela-sela baris ayat.

Pada halaman akhir mushaf terdapat kolofon sebagai berikut:

 

Wa kāna al-farāg min tahsīli hāzā al-Qur’ān al-‘Azīm bi-‘aunillāhi al-malik al-karīm yaum al-Kamīs arba’ wa ‘isyrīn min syahri Muharram wa fī hijrat al-Nabi salla Allāhu ‘alaihi wa sallam sanat 1254 al-zāi bi-khatt afqar al-‘ibād wa huwa ‘Abdurrahmān ibn Ayyūb ibn ‘Abd al-Bāqī al-Sumbāwī la‘alla Allāhu yagfiru lahu wa yarḥamhu wa li-wālidayya[hi] wa li-jamī’i al-muslimīn. Āmīn.

(Penyalinan Al-Qur’an yang agung ini selesai dengan pertolongan Allah, Raja yang Mulia, pada hari Kamis 24 Muharam tahun Zai 1254 Hijri [19 April 1838] dengan khat hamba yang paling fakir Abdurrahman bin Ayub bin Abdul Baqi as-Sumbawi semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya juga bagi kedua orang tuaku [nya] dan seluruh kaum muslimin. Amin.) [aa]

Berita Terkait